Door de eeuwen heen zijn er een aantal innovaties geweest en technologieën ontwikkeld die nog steeds een grote impact op de maatschappij hebben. In dit artikelen kijken we naar de belangrijkste innovaties uit de geschiedenis op het gebied kennis delen, communiceren en vervoer.

 1. Delen van kennis: De boekdrukkunst
 2. it-printing-press
  Het schrift is de eerste ontwikkeling in de geschiedenis die het mogelijk maakte om via tekeningen, tekens en later woorden informatie over te brengen. Het eerste schrift dat bekend is, stamt al van 3000 jaar voor Christus en dook op in Zuid-Mesopotamië.  De belangrijkste technologische ontwikkeling die er voor zorgde dat we kennis eenvoudiger verspreid kon worden, was de drukpers. In 1440 in het Duitse plaatsje Mainz ontwikkelde Johan Guttenberg door bestaande druktechnieken te combineren een nieuw drukproces waarmee het mogelijk was om sneller dan ooit teksten te kunnen drukken. De drukpers kon wel 3600 pagina’s per dag produceren, waardoor boeken ook voor de lagere klasse bereikbaar werden.

 3. Communicatie: De telefoon
 4. it-telefoon
  De Schotse uitvinder Alexander Graham Bell is de uitvinder van de telefoon. Bell en zijn assistent Watson ontdekten dat stemtrillingen omgezet kunnen worden in elektrische signalen en vervolgens doorgestuurd kunnen worden naar een ontvanger. Bij een proef met een trillend vlies waarbij in het midden een stuk ijzer is gevestigd, begint het ijzer mee te trillen als het vlies trilt. Zo wordt elektrische stroom opgewekt in een magnetische spoel. Bell vraagt patent aan en op 10 maart 1876 slaagt hij erin om via de telefoon een boodschap aan zijn assistent te sturen. Enkele maanden later kunnen ze de telefoon exploiteren. Thomas Edison verbeterde vervolgens de technieken en het lukt hem om over grotere afstanden telefoongesprekken te voeren. Martin Cooper van Motorola ontwikkelde bijna een eeuw later, in 1973, de eerste mobiele telefoon. Tien jaar later werden de eerste exemplaren voor consumenten beschikbaar en inmiddels kunnen we bijna niet meer zonder. Voor Cooper werden al wel eerdere pogingen gedaan, maar die waren vaak omslachtig. Onderstaand filmpje waarin twee dames al in 1922 mobiel belden, dook in 2011 op. Welke technieken zij gebruikte is echter tot op de dag van vandaag onbekend.

 5. Vervoer: De stoommachine
 6. it-stoommachine
  De belangrijkste uitvinding die er voor zorgt dat wij ons zelf anders en sneller dan lopend kunnen verplaatsen is de stoommachine. Auto’s, vliegtuigen, schepen, treinen en de ruimtevaartuig zouden er niet zijn geweest zonder deze uitvinding. De stoommachine had niet alleen impact op de wijze waarop we ons vervoerden, maar werd in eerste instantie vooral in de industrie gebruikt. In 1698 ontwikkelde Thomas Savery een stoom-aangedreven waterpomp, maar pas laat in de 18de eeuw werd de stoommachine geperfectioneerd door James Watt. Het belangrijkste principe van de stoommachine is dat energie in beweging brengen. Dat is tevens inspiratie geweest voor latere vernieuwingen zoals verbrandingsmotoren, die in de 20ste eeuw voor de opkomst van auto’s en vliegtuigen heeft gezorgd.

Afbeeldingen via history.com.

 

Tags: ,